×
WEB MAIL TELEPHONE DIRECTORY STUDENT INFORMATION SYSTEM COURSES OFFERED DISTANCE LEARNING CAMPUS LIFE LIBRARY PORTAL TRANSPORTATION

The list of elective courses offered in 2021-2022 fall semester is as follows. 

Course Code Name of the Course

Dersin Adı

Course Credit Instructor
ARCH 304 History of Architectural Conservation in Turkey

Türkiye’de Mimari Korumanın Tarihi

3 0 3 Mustafa Önge
ARCH 317 Introduction to Historic Environment

Tarihi Çevreye Giriş

3 0 3 Ayça Özmen
ARCH 336 Passive Solar Architecture

Pasif Güneş Mimarisi

3 0 3 Ayşegül Tereci
ARCH 338 Museum Architecture

Müze Mimarisi

3 0 3 Fatma Gül Öztürk Büke
ARCH 355 Earthquake Architecture

Deprem Mimarisi

3 0 3 Cengiz Özmen
ARCH 371 Use of Public Spaces

Kamusal Alan Kullanımı

3 0 3 Cüneyt Elker
ARCH 403 Zoning Law

İmar Hukuku

3 0 3 İlker Kılıç
ARCH 411 Culture, Cognition and Creativity in Architectural Design

Mimari Tasarımda Kültür Biliş ve Yaratıcılık

3 0 3 Zeynep Uysal Ürey
ARCH 412 20’th Century Architectural Heritage

20. yy. Mimarlık Mirası

3 0 3 Ayça Özmen
ARCH 416 Surveying and Recording Cultural Heritage

Kültür Mirasının Ölçülmesi ve Belgelenmesi

3 0 3 Leyla Etyemez Çıplak
ARCH 427 Architectural Engineering and Environmental Systems

Mimarlıkta Çevre ve Mühendislik Sistemleri

3 0 3 Gülsu Ulukavak Harputlugil